Privacy beleid

Klik hier om onze privacy-statement te kunnen printen.

 

Privacy policy

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

1. Bedrijfsgegevens

Naam bedrijf: Leyendijk en Mulder juweliers Website: https://www.ha-juweliers.nl Inschrijfnummer KvK: 51274140 BTW-nummer: 823191540B01

2. E-mailadres

 • Bij het verzamelen van uw e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer u daarvoor geen toestemming heeft verleend.

3. Postadres

Wij gebruiken uw postadres (ontvangen in het kader van een verkoop) voor het verzenden van reclameboodschappen met informatie over producten en diensten. Als u dergelijke reclame niet wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen op onderstaand adres.

4. Telefoonnummer

Wij gebruiken uw telefoonnummer niet voor commerciële doeleinden.

5. Overige persoonsgegevens

Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien:

1. degegevensverwerkingnoodzakelijkisvoor:

 • de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
 • de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;
 • de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of; 2. u toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan.

Wij bewaren uw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

Klik hier voor een overzicht met alle cookies die wij gebruiken op onze website.

Klik hier voor een overzicht van alle persoonsgegevens die wij verwerken hierin staat wat wij verzamelen, wat het doel is en wat de bewaartermijn is.

6. Bijzondere persoonsgegevens

De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties

7. Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens

 • Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector;

 • Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële

  informatie of gezondheidsinformatie, gebruiken wij een beveiligde server. U wordt hiervan

  op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site (pop-up);

 • Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig

  gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site;

8. Veiligheid opslag van gegevens Veiligheidscriteria

 • Op de pagina waar u persoonsgegevens verstrekt wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.

 • Wachtwoorden worden altijd gehasht opgeslagen.

 • Wij slaan zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze

  database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit

  niet anders kan.

 • Het verzenden van persoonsgegevens per e-mail gebeurt via een beveiligde verbinding.

 • Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of

  onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom

  een passend beveiligingsniveau en laten onze site periodiek toetsen.

 • Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van

  antivirussoftware en de laatste beveiligingsgerelateerde patches van alle andere belangrijke

  software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software.

 • Minimaal 2 maal per jaar wordt onze site getoetst op applicatie kwetsbaarheden uit de

  zogenaamde OWASP top 10.

9. Toegang tot uw gegevens

Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve u contact met ons op te nemen op onderstaand adres.

10. Contact

Als u wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun u contact opnemen:

 • Op het volgende e-mailadres: webshop@ha-juweliers.nl

 • Op het volgende telefoonnummer: 050-5344954

 • Op het volgende adres: Rijksstraatweg 170, Haren

  Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal u hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.